Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje v systému Fixatio

  • Řešitel: jméno a příjmení, email, telefon, fotografie
  • Zadavatel: email, telefon

Osobní údaje v systému Fixatio jsou zpracovávané za účelem individuální komunikace a nabídky spojené se systémem Fixatio.

Žádné osobní údaje nemusí řešitel ani zadavatel vyplňovat povinně.

Údaje řešitelů firma Adaptine, s.r.o. nezpracovává, jen poskytuje nástroje na jejich zpracování pronajímateli, správcem osobních údajů řešitelů je tedy pronajímatel.

Osobní údaje náhodných uživatelů v roli zadavatelů (emailovou adresu, jíž se zadavatel může registrovat do profilu) zpracovává firma Adaptine, s.r.o. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeného v aplikaci Fixatio.

Osobní údaje zadavatelů vyplněné v souvislosti s řešením konkrétního požadavku firma Adaptine, s.r.o. nezpracovává, pouze poskytuje nástroje na jejich zpracování pronajímateli, správcem je tedy pronajímatel.

Osobní údaje vedené v systému Fixatio nespadají do zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 nařízení (EU) 2016/679.

Firma Adaptine, s.r.o. nevede záznamy o činnostech zpracování ve smyslu článku 30 nařízení (EU) 2016/679, jelikož se na ni tato povinnost nevztahuje dle bodu 5 stejného článku. Firma Adaptine, s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu oddílu 4 nařízení (EU) 2016/679, jelikož se na ni tato povinnost nevztahuje.

K osobním údajům v systému Fixatio mají přístup pověření zaměstnanci firmy Adaptine, s.r.o. v rozsahu nezbytném pro provádění úkonů správy a vylepšování systému Fixatio, k vybraným osobním údajům týkajících se výhradně zaměstnanců, partnerů a zadavatelů spojených s daným pronajímatelem mají přístup pověření zaměstnanci daného pronajímatele.

S ohledem na povahu požadavků zadávaných do systémů Fixatio je největším rizikem pro uživatele únik případných hesel ve spojení s e-mailovými adresami nebo uživatelskými jmény.

 

Technická a bezpečnostní řešení a opatření

  • Hesla jsou ukládána pomocí kryptografické operace, která je v dané době obecně považována za bezpečnou a znemožňuje převod hesla do původní podoby.
  • Při šifrování hesel je navíc použit tzv. klíč aplikace a tzv. sůl.
  • Veškerá komunikace mezi aplikací v chytrém telefonu nebo webovým prohlížečem a servery systému Fixatio je šifrována technologií SSL.
  • Pro ověřování uživatelů i zařízení přihlašujících se do systému Fixatio je použito soudobých technologií, které zamezují snadnému získání ověřovacích údajů.
  • Systém Fixatio byl od začátku navržen a vyvíjen s ohledem na potřebnou míru bezpečnosti a při jeho vývoji jsou dodržovány obecné zásady tvorby bezpečných systémů.
  • Jádro systému je provozováno v datacentru smluvního poskytovatele služeb, které je umístěno v EU a to včetně datových úložišť a zálohování.